Procedura dokonywania zakupów

Procedura dokonywania zakupów

Procedura dokonywania zakupów na stronie malowanieobrazow.ovh

1. Zawieranie umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym nie wymaga założenia przez Kupującego konta

2. Zakupu Prac dokonuje się poprzez opcję: „Zamów”. Zakupu Prac można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Galeria potwierdza za pomocą e-maila otrzymanie zamówienia Klienta, a także informuje o dostępności zamówionego dzieła sztuki. Jeżeli zamówiona przez Kupującego Praca nie jest dostępna, Galeria informuje Użytkownika o braku możliwości dokonania transakcji.

4. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie na podany rachunek bankowy, w terminie do 5 dni od momentu złożenia zamówienia.

5. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku. Niedokonanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

6. Zaksięgowanie wpłaty na koncie Galerii rozpoczyna czynności mające na celu dostarczenie zamówienia do Kupującego.

7. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.

8. Koszty wysyłki zamówionego Dzieła ponosi Kupujący. Do ceny dzieła doliczane są koszty jego dostawy, określone w koszyku zamówień i w potwierdzeniu zamówienia.

9. Użytkownik może wycofać złożone zamówienie, jeśli sytuacja taka ma miejsce przed dokonaniem płatności.

10. Galeria wystawia Kupującemu na żądanie dokument potwierdzający sprzedaż.

11. W przypadku zamówienia na obraz, którego nie ma w galerii termin wykonania obrazu uzgadnia się z zamawiającym.

O chęci zakupu dzieła mogą Państwo poinformować nas również pisząc na adres e-mail: info@malowanieobrazow.ovh

W ciągu 24 godzin poinformujemy Państwa o dostępności dzieła oraz kosztach jego wysyłki.

Płatności za Prace kupione można dokonać:

a. przelewem na konto bankowe:

Elżbieta Bieńko-Kornacka Ryszard Kornacki
nr konta: 98 8351 0003 0034 3426 3000 0010

b. przy odbiorze jeżeli wybrany został odbiór osobisty w zamówieniu Dzieła